• Lenka Mikolášová
  Advokátka
 • Mluvím vaší řečí
  Česky a anglicky. Lidsky a neprávnicky.
Poslání

Mým cílem je poskytovat právní služby profesionálně a v nejvyšší kvalitě

Pracuji flexibilně s ohledem na potřeby a možnosti klienta. Ctím individuální přístup ke každému klientovi a absolutní diskrétnost. Spolupracuji s řadou odborníků a svých kolegů. Čestný a svědomitý výkon advokacie je pro mně samozřejmostí.

Specializace

Právní služby

Obchod

Zakládání a zánik korporací - s.r.o., a.s., družstvo, spolek atd. + Společenské smlouvy a stanovy korporací; Zvyšování a snižování základního kapitálu + Převody majetkových účastí v korporacích + Smlouvy o převodu podílu, akcií či členství + Příprava podkladů a organizace valných hromad, schromáždění, představenstev, schůzí orgánů korporcí + Fúze a akvizice, prodej podniku či jeho části

Nemovitosti

Nákup a prodej nemovitostí + Právní poradenství při výstavbě + Zakládání, změny a zrušení společenství vlastníků jednotek (SVJ) + Příprava podkladů a organizace schromáždění SVJ + Právní poradenství týkající se správy SVJ a družstva + Věcná břemena a služebnosti + Zástavní a předkupní právo + Nájemní smlouvy k bytu i nebytovým prostorám

Soudy

Dohody o narovnání a smírné řešení sporů + Právní poradenství a zastupování v soudním a arbitrážním řízení + Podpora při vymáhání pohledávek + Zastupování a poradenství ve spráním řízení + Zastupování poškozeného + Trestní řízení + Exekuční řízení + Dědické řízení + Přestupkové řízení

Finance

Úvěry a zápůjčky a jejich zajištění + Postoupení pohledávek + Právní a daňové audity + Daňová optimalizace a restrukturalizace + Investiční projekty a ekvita + Cenné papíry, směnky a šeky

Energetika

Komplexní právní poradenství v oblasti výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie + Zastupování před Energetickým regulačním úřadem + Zastupování před Státní energetickou inspekcí

Práce

Vznik, změna a zánik pracovního poměru + Pracovní smlouvy + Smlouvy o výkonu funkce – jednatelů, členů představenstva, členů dozorčí rady atd.

Let právní praxe
Vyhraných soudních a správních řízení
Uzavřených případů
Ceny

Základní hodinové sazby

Občan

 • Fyzické osoby
 • Nepodnikatelé
Od 2200 za hodinu

Podnikatel

 • OSVČ
 • firmy a společnosti
Od 3400 za hodinu

Objem

 • přes 50 hodin / měsíc
 • množstevní sleva
50 % za případ

Pro bono

 • bezplatná právní pomoc
 • pro případy nouze
0 za případ

Cena a konkrétní výše poskytovaných právních služeb je smluvní a je vždy předmětem individuální dohody mezi advokátem a klientem. Základní ceny jsou stanoveny hodinovou sazbou, odměnu lze v konrétním případě dohodnout i s ohledem na počet úkonů ve věci nebo jako pravidelnou paušální měsíční sazbu. Podpůrně se ceny řídí vyhláškou Ministerstva spravedlnosti ČR č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), v aktuálním znění. Soudem přiznaná náhrada nákladů řízení náleží klientovi.

Dovoluji si Vás informovat, že Česká advokátní komora byla dne 5. 2. 2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Více informací naleznete na internetové stránce pověřeného subjektu www.cak.cz.

Jsme na stejné vlně? Kontaktujte mě!